Inspekcja Transportu Drogowego to mundurowa organizacja, której głównym założeniem jest inwigilacja kierowców i pojazdów towarowych. Do ich obowiązków należy po pierwsze nadzorowanie czy auta nie posiadają niedopuszczalnej wagi, która najczęściej jest przekraczana poprzez przeciążenie ciężarówek i czy stan techniczny pojazdów jest prawidłowy. Instytucja, jaką jest inspekcja transportu drogowego powołany został do działania z dniem 6.9.2001 r. roku 2001.

ITD została powołana po to, żeby wykonywać kilka niezwykle ważnych zadań, do których należy: reperacja bezpieczeństwa drogowego, oddziaływanie na zmotoryzowanych, by przestrzegali oni zapisów prawnych, zapobieganie rozkwitowi nieprzepisowej konkurencji, wyeliminowanie patologicznych zajść w transporcie samochodowym oraz zapobieganie zniszczeniu dróg. Wszystko to powoduje, że polepsza się również stan planety. Jakby tego było mało inspektorzy specjalizują się ponadto w tropieniu wykroczeń, jakie występują w transporcie drogowym.

Rządzeniem Inspekcją Transportu Drogowego para się Główny Inspektor Transportu Drogowego. Inspektor ów odpowiada przed ministrem do spraw transportu. Do Inspecji Transportu Drogowego zalicza się ponadto pajęczynę foto-radarów i detektory prędkości, które to rozmieszczone są na skrzyżowaniach oraz układy elektronicznego poboru odpłatności.

Do głównych działań, którymi para się ITD przynależą inspekcje terenowe, które to sieją przestrach pośród szoferów pojazdów ciężarowych. Do inspekcji nie należy jednak zaledwie sprawdzanie aut w terenie, lecz ponadto lustracja siedziby, którą posiada przewoźnik. Do bieżących zadań ITD zalicza się ponadto sprawowanie pieczy nad masowym przewozem ludzi. To wszystko po to, by zapewnić 100% pewność i ochronę najlepszej jakości przez wyłączenie z transportu samochodowego pojazdów wadliwych lub w takim stopniu zepsutych.

Pracownicy ITD są w ciągłej kooperacji z takimi organami państwowymi jak SG, celnicy czy drogówka. Ponadto są w kontakcie z innymi kontrolami, np: weterynaryjna, komercyjna oraz PIP.

Od lat 90 również Inspekcja Transportu Drogowego zajmuje się wydawaniem koncesji na przewóz międzynarodowy.