ITD – czym się zajmuje?

ITD to państwowa służba, której kluczowym zadaniem jest kontrolowanie szoferów i samochodów towarowych. Do ich jurysdykcji zalicza się przede wszystkim nadzorowanie czy samochody nie mają niedozwolonej wagi, która najczęściej jest zawyżana przez przeciążenie ciężarówek oraz czy na pewno stan techniczny pojazdów jest dobry. Organ, jakim jest inspekcja transportu drogowego założony został 6

ITD została stworzona dlatego, by realizować parę wyjątkowo ważnych zadań, do jakich zalicza się: poprawa bezpieczeństwa drogowego, oddziaływanie na zmotoryzowanych, by trzymali się oni przepisów ustawowych, przeciwdziałanie rozwojowi nieprzepisowej konkurencji, wyeliminowanie zwyrodniałych wydarzeń w transporcie samochodowym oraz przeciwdziałanie zniszczeniu ulic. Wszystko to czyni, że polepsza się ponadto stan planety. Ponadto funkcjonariusze ITD specjalizują się ponadto w ściganiu naruszeń, jakie powszechne są w transporcie drogowym.

Kierowaniem ITD zajmuje się Główny Inspektor Transportu Drogowego. Inspektor ów odpowiada przed ministrem transportu. Do Inspecji Transportu Drogowego należy dodatkowo pajęczynę fotoradarów oraz rejestratory szybkości, które umiejscowione są na autostradach i aparaty komputerowego poboru odpłatności.

Do głównych działań, którymi para się ITD należą inspekcje zamiejscowe, które sieją przestrach pośród kierowców pojazdów towarowych. Do Inspekcji Transportu Drogowego nie należy jednak wyłącznie badanie aut w terenie, ale dodatkowo lustracja biura, które posiada przewoźnik. Do istotnych zadań Inspekcji Transportu Drogowego zalicza się również trzymanie kontroli nad publicznym transportem osób. To wszystko po to, by zagwarantować 100% rzetelność oraz gwarancję najwyższej jakości przez wyłączenie z transportu samochodowego pojazdów niesprawnych lub w pewnym stopniu felernych.

Pracownicy ITD pozostają w ścisłej współpracy z takimi urzędami bezpieczeństwa jak strażnicy graniczni, celnicy czy drogówka. Ponadto pozostają w kontakcie z pozostałymi inspekcjami, np: weterynaryjna, handlowa i PIP.

Od niedawna również ITD para się drukowaniem licencji na przewóz międzynarodowy.